Pravidlá súťaže

Názov súťaže: Podcast roka

Podtitul: Oceňovanie najlepších slovenských podcastov

Vyhlasovateľ:
okto.digital s.r.o.
Nobelova 6
831 02 Bratislava

IČO: 50734547
DIČ: 2120448572
IČ DPH: SK2120448572

Zapísaná na Bratislava I, odd. Sro, vl.č.117462/B

Základné pravidlá

 1. Organizátorom súťaže je Shtoodio – podcastový boutique a webový portál skpodcasty.
 2. Výkonným orgánom súťaže je prípravno-organizačný tím (ďalej len „POT“), zložený z 2 zástupcov Shtoodio a 2 zástupcov skpodcasty. POT rieši exekutívu súťaže a dohliada na súlad priebehu súťaže s platnými pravidlami.
 3. Cieľom súťaže je prostredníctvom poroty a verejnosti ohodnotiť najlepšie podcasty vytvorené slovenskými subjektami za predošlý kalendárny rok. 
 4. Súťaž je určená len pre autorov podcastov (nie rozhlasové a rádiové relácie).
 5. Do súťaže sa môžu zapojiť len tí autori, ktorých podcasty boli publikované v uplynulom kalendárnom roku.
  1. Sú v slovenskom jazyku, určené pre slovenského poslucháča. Rozhoduje jazyk nastavený v hostingu podcastu v momente zastavenia registrácie.
  2. Sú v audio formáte a sú dostupné aspoň na podcastovom portáli skpodcasty. (Proces pridania podcastu na skpodcasty je automatizovaný na základe RSS feedu.)
  3. V období január až december predchádzajúceho roku mali vypublikovanú aspoň jednu epizódu. 
  4. Jeden podcast môže byť zaradený len do jednej kategórie. Rozhoduje kategória nastavená v hostingu podcastu v deň uzavretia zoznamu prihlásených podcastov.
 6. Úvodnú selekciu zo všetkých prihlásených podcastov pripraví POT na základe dát a rebríčkov, ktoré sú verejne dostupné na podcastových platformách. POT si zároveň vyhradzuje právo v prípade pochybností o pravdivosti prihlášky a pochybnosti o jej pôvode a originalite nezaradiť prihlásený podcast do súťaže. POT bude kontrolovať a posudzovať formálne náležitosti prihlášky, rovnako tak v prípade sporných bodov v prihláške rozhoduje o zaradení a/alebo nezaradení prihláseného podcastu do súťaže.
 7. V prípade, že archívne položky z RSS feedu podcastu miznú a v čase ukončenia registrácie nebude dostupná žiadna epizóda zo súťažného roka, rozhodnú archívne informácie z webu podcastu. Ak organizátori nenájdu informácie, podcast vyradia, podcaster sa môže odvolať a dokázať, že podcast v predchádzajúcom roku vychádzal a bude zaradený späť do súťaže.
 8. Víťazi budú ocenení v desiatich kategóriách a troch extra oceneniach, za ktoré získajú originálne ceny.
 9. Finálne poradie podcastov, vrátane víťazov vo všetkých kategóriách bude po ukončení súťaže zverejnené na webovej stránke www.podcastroka.sk

Súťažné kategórie

 1. Súťaží sa v desiatich hlavných kategóriách a troch extra oceneniach. Rozdeleniu do kategórií predchádzalo usporiadanie podľa podcastových kategórii Apple Podcastov a Spotify.
  1. POKROK – Najlepší populárno-náučný podcast
   Kategória, do ktorej sú zaradené podcasty, ktoré sú zamerané na vzdelávanie, vedu, technológie a históriu.
   Primárne kategórie: Vzdelávanie / Veda / Technológia / História
   Podkategórie: Kurzy / Ako na / Jazyky / Self Help / Astronómia / Chémia / Vedy o Zemi / Vedy o živote / Matematika / Prírodné vedy / Príroda / Fyzika / Spoločenské vedy
  2. ROZHĽAD – Najlepší spravodajsko-publicistický podcast
   Kategória, do ktorej sú zaradené podcasty, ktoré reflektujú na dianie doma a v zahraničí.
   Primárne kategórie: Správy / Vláda
   Podkategórie: Obchodné správy / Denné správy / Správy o zábave / Novinky / Politika / Športové správy / Tech News
  3. ZO ŽIVOTA – Najlepší voľnočasový podcast
   Kategória, do ktorej sú zaradené podcasty na témy, s ktorými sa stretávame každý deň.
   Primárne kategórie: Deti a rodina / Náboženstvo a duchovnosť / Voľný čas
   Podkategórie: Vzdelávanie pre deti / Rodičovstvo / Domáce zvieratá a zvieratá / Príbehy pre deti / Animácie a manga / Automobilový priemysel / Letectvo / Remeslá / Hry / Koníčky / Dom a záhrada / Video hry / Budhizmus / Kresťanstvo / Hinduizmus / Islam / Judaizmus / Náboženstvo / Duchovno
  4. ATELIÉR  – Najlepší umelecký podcast
   Kategória, do ktorej sú zaradené všetky umelecké artefakty.
   Primárne kategórie: Hudba / Televízia a film / Umenie
   Podkategórie: Knihy / Dizajn / Móda a krása / Jedlo / Muzické umenie / Výtvarné umenie / Hudobný komentár / Hudobná história / Hudobné rozhovory / After Shows / Dejiny filmu / Filmové interviews / Filmové recenzie / Televízne recenzie
  5. VYPÍNAČ – Najlepší zábavný podcast
   Kategória, do ktorej sú zaradené podcasty, ktoré ponúkajú zábavu, oddych a relax.
   Primárne kategórie: Komédia
   Podkategórie: Comedy Interviews / Improv / Stand-Up Comedy
  6. PROFIT – Najlepší biznisový podcast
   Kategória, do ktorej sú zaradené podcasty, ktoré riešia všetko, čo sa točí okolo biznisu, marketingu a investovania.
   Primárne kategórie: Biznis
   Podkategórie: Kariéra / Podnikanie / Investovanie / Manažment / Marketing / Non-Profit
  7. STORY – Najlepší naratívny podcast
   Kategória, do ktorej sú zaradené príbehy, pri počúvaní ktorých máte zimomriavky.
   Primárne kategórie: Fikcia / True crime
   Podkategórie: Komediálna fikcia / Dráma / Sci-fi
  8. ĽUDIA – Najlepší spoločenský podcast
   Kategória, do ktorej sú zaradené podcasty, ktoré smrdia človečinou.
   Primárne kategórie: Spoločnosť a kultúra
   Podkategórie: Dokumentárne / Osobné vestníky / Filozofia / Miesta a cestovanie / Vzťahy
  9. IMPULZ – Najlepší športový podcast
   Kategória, do ktorej sú zaradené podcasty, ktoré súperia o priazeň športových fanúšikov.
   Primárne kategórie: Šport
   Podkategórie: Basketball / Running / Baseball / Wilderness / Fantasy Sports / Soccer / Golf / Hockey / Cricket / Swimming / Rugby / Tennis / Volleyball / Wrestling
  10. BALANS – Najlepší podcast o zdraví
   Kategória, do ktorej sú zaradené podcasty, ktoré myslia na vaše vonkajšie a vnútorné zdravie.
   Primárne kategórie: Zdravie a fitnes
   Podkategórie: Alternatívne zdravie / Fitnes / Medicína / Mentálne zdravie / Sexualita / Výživa
  11. UCHO – extra ocenenie
   Podcastový objav roka, ktorý vyberie porota zo všetkých súťažných podcastov.
  12. MILÁČIK – extra ocenenie
   Najobľúbenejší podcast s najväčším počtom hlasov, ktorý vyberie verejnosť zo všetkých súťažných podcastov.
  13. KLAPKA – extra ocenenie
   Videopodcast s najväčším počtom hlasov, ktorý vyberie verejnosť zo všetkých zaregistrovaných videopodcastov.

Ceny

 1. V každej kategórií bude odovzdaná cena pre víťaza, ktorý získa najväčší počet bodov od poroty a/alebo hlasov od verejnosti. Odmenou pre každého víťaza bude soška. Neexistuje žiadna alternatíva v hotovosti.
 2. Výhru pre hlasujúceho získava hlasujúci, ktorého odoslaný hlasovací formulár bol organizátorovi prostredníctvom uvedenej webovej stránky www.podcastroka.sk doručený a náhodne vyžrebovaný zo všetkých doručených registračných formulárov za celé hlasovacie obdobie.
 3. V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, pri poskytnutí nepeňažnej výhry alebo ceny v hodnote nad 350 € organizátorom súťaže, daň z príjmu je povinný zaplatiť príjemca výhry alebo ceny, a to zo sumy prevyšujúcej hodnotu 350 €. Výhercovi zároveň môžu vniknúť v tejto súvislosti ďalšie náklady na prípadné odvody podľa aktuálne platných legislatívnych predpisov.

Prihláška

 1. Organizátor súťaže automaticky zaradí do súťaže všetky slovenské podcasty, ktoré spĺňajú kritéria zapojenia (viď. Základné pravidlá bod 5.). O zapojení podcastu do súťaže bude autor podcastu informovaný emailom. Email organizátor súťaže zasiela podcasterovi na adresu dostupnú v RSS podcastu.
 2. V prípade, že sa podcaster súťaže zúčastniť nechce, je potrebné, aby tento úkon vykonal prostredníctvom odhlasovacieho formulára na webovej stránke organizátora prístupného cez link z emailu (viď. Prihláška bod 1.).
 3. V prípade, že chce podcaster zmeniť, vymazať alebo doplniť údaje dostupné v RSS, je potrebné aby tak urobil sám priamo v hostingu. Organizátori nemajú oprávnenie nijakým spôsobom zasahovať do zmeny týchto údajov. Rozhodujúce sú tie údaje, ktoré sú zverejnené v deň uzavretia zoznamu prihlásených podcastov.
 4. Do extra ocenenia Klapka sa môžu prihlásiť podcasty, ktoré sú publikované aj vo video formáte. V tomto prípade je potrebná osobitná registrácia prostredníctvom registračného formulára uvedeného na web stránke organizátora. Kritériom zapojenia je existencia video verzie podcastu na platforme YouTube a zároveň audio verzie dostupnej na portáli skpodcasty. Video verzia publikovaná na YouTube musí obsahovať obraz a zvuk, ktoré pochádzajú z jedného nahrávania (napr. nemôže byť použité podcastové audio v kombinácii s ilustračným videom) a audio sa musí zhodovať s obsahom epizódy publikovanej v audio podobe na skpodcasty.sk.

Porota

 1. Porota – určená organizátorom, tvorená z osobností slovenskej audio tvorby a médií, vyberie podcasty, ktoré vytvárajú vysokokvalitný, epizodický obsah, konzumovaný ich odberateľmi a zostaví v každej kategórii SHORTLIST (ďalej len “nominácie”) najlepších 5 podcastov. Organizátor súťaže do zoznamu nominácií nezasahuje, je plne v kompetencii poroty.
  1. Kritéria výberu nominácií
   1. OBSAH. Je obsah zaujímavý, pútavý a je podaný dobre? Sú hostia a príbehy originálne? Vyniká podcast obsahom vo svojej kategórii? Motivuje obsah k pravidelnému počúvaniu? Je výber tém a dramaturgia prispôsobená cieľovej skupine?
   2. FORMA. Dá sa dobre rozumieť reči/prejavu moderátora/hostí? Sú súčasťou podcastu aj iné audio elementy – sú vhodne použité? Má podcast reprezentačný vizuál? Sú výstižne popísané Show notes? Sú splnené technické parametre podcastu? Je dodržaná pravidelnosť v publikovaní?
   3. VÝNIMOČNOSŤ. Ako pracuje podcaster s publikom (v podcaste aj mimo neho)? Vyniká voči iným podcastom vo svojej kategórii? Motivuje jeho obsah k pravidelnému počúvaniu? Robí live eventy, ponúka merch, má vlastný web, robí obsah navyše, buduje komunitu…?
  2. Spôsob hodnotenia
   1. Hodnotenia sa zúčastňuje každý člen poroty, uvedený na webovej stránke www.podcastroka.sk, ktorý do vopred dohodnutého termínu s organizátorom prostredníctvom interného hlasovania, pridelí podcastom v každej z hlavných kategórii určitý počet bodov.
   2. Výhru za prvé miesto v danej kategórií získava autor toho podcastu, ktorý v hlasovaní poroty dostal (v príslušnom poradí) najvyšší počet bodov a v hlasovaní verejnosti získal (v príslušnom poradí) najväčší počet hlasov. 
   3. V zmysle celkového hodnotenia bodov predstavuje váha bodov od poroty 50% a váha hlasov od verejnosti 50%.
   4. V prípade, že bude v danej kategórii viac podcastov so zhodným počtom bodov, vyberie víťazný podcast porota.
   5. Extra ocenenie “UCHO” vyberie a vyhlási porota na základe ich vzájomnej dohody a spoločného konsenzu.
   6. Prideľovanie súťažných kategórii na hodnotenie porotcom vychádza z ich expertízy v oblastiach, v ktorých pôsobia.
   7. Porotca partnera súťaže nemôže hodnotiť kategóriu, v ktorej súťažia podcasty, ktoré produkuje tento partner.
   8. Porotcovia nemôžu hodnotiť ani súťažnú kategóriu, v ktorej súťaži podcast ich rodinných príslušníkov.
   9. Organizátori nezasahujú do hlasovania poroty a nemajú vplyv na hodnotenie porotcov.
 2. Wild Card – každý porotca má právo použiť tzv. wild card a posunúť tak medzi nominované podcasty svoj obľúbený podcast. Počet nominovaných podcastov v jednotlivých súťažných kategóriách sa v tom prípade navýši na maximálne 7 podcastov. Tieto podcasty budú v hlasovaní verejnosti viditeľne označené.

Online hlasovanie verejnosti

 1. Hlasovania sa, môže zúčastniť každý, kto prostredníctvom hlasovacieho formulára umiestneného na stránke www.podcastroka.sk zahlasuje za svoj obľúbený podcast alebo podcasty.
 2. Z možnosti hlasovania sú vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom či obdobnom vzťahu s organizátorom alebo vyhlasovateľom.
 3. Hlasovanie je umožnené na jednu emailovú adresu len jedenkrát za celé obdobie trvania hlasovania od začatia hlasovania až po jeho ukončenie. Začiatok a koniec hlasovania určuje organizátor. Hlasy prijaté po ukončení hlasovania nebudú akceptované ako súťažné. 
 4. V hlasovacom formulári musí hlasujúci vybrať vždy jednu odpoveď v každej kategórií.
 5. Údaje a informácie uvedené v hlasovacom formulári: 
  1. Meno a Priezvisko
  2. Kontaktný mail
  3. Výber podcastu
 6. Osoby, ktoré sa zúčastnia online hlasovania vyhlasujú, že:
  1. súhlasia s podmienkami uvedenými v týchto pravidlách
  2. poskytujú súhlas na spracovanie osobných údajov
  3. svoju účasť budú uskutočňovať vo vlastnom mene a na vlastný účet. 
 7. Podmienkou pre úspešné hlasovanie a následné zaradenie do žrebovania o hodnotnú cenu je správne vyplnený hlasovací formulár.
 8. Po odoslaní hlasovacieho formulára odosielateľ automaticky obdrží na uvedenú mailovú adresu potvrdzovací mail.
 9. Len overené hlasy sa započítajú do celkových výsledkov a žrebovania o ceny.
 10. Predmet výhry/výhier je uverejnený na podstránke hlasovanie na webstránke www.podcastroka.sk. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť počet a druh výhier.
 11. Organizátor náhodne vyžrebuje jedného víťaza alebo viacerých víťazov spomedzi hlasujúcich. Žrebovanie bude prebiehať počas odovzdávania cien pod dohľadom dvoch zástupcov POT. 
 12. Víťaza bude organizátor kontaktovať na mail uvedený v hlasovacom formulári. V prípade, že výherca neodpovie do 48 hodín, organizátor si vyhradzuje právo opätovného žrebovania. 
 13. Výhercovia budú následne vyzvaní na zaslanie adresy doručenia a telefónneho čísla.
 14. Kontaktné údaje poskytnuté organizátorovi slúžia pre identifikáciu hlasujúceho, odovzdanie a doručenie výhier, ako aj uľahčenie komunikácie organizátora s výhercami. Prostredníctvom kontaktných údajov sa pri preberaní výhry bude overovať správnosť a platnosť poskytnutých údajov.
 15. Organizátor si vyhradzuje právo výberu spôsobu doručenia výhier. Organizátor doručuje výhry len na existujúce adresy v rámci územia Slovenskej republiky. V prípade, ak sa po zaslaní kontaktných údajov od výhercu preukáže, že doručovacia adresa je mimo územia Slovenskej republiky, organizátor si vyhradzuje právo opätovného žrebovania. 
 16. Nikto z výhercov nemôže svoj nárok na výhru previesť na tretiu osobu, a to ani na takú, ktorá spĺňa pravidlá definované pre tieto účely. Výhru nie je možné v zmysle ust. § 845 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov súdne vymáhať, výmena výhry za peniaze v hotovosti alebo za iné nepeňažné plnenie je vylúčená.
 17. Organizátor si vyhradzuje právo online hlasovanie predĺžiť, skrátiť, prerušiť alebo zrušiť či zmeniť jeho pravidlá, kedykoľvek bez udania dôvodov, alebo poskytnutia kompenzácie. Akékoľvek zmeny nadobúdajú účinnosť okamihom zverejnenia nových pravidiel na webe www.podcastroka.sk.
[/vc_row_inner]

Odstúpenie zo súťaže

 1. Podcasteri, ktorí chcú so svojím podcastom odstúpiť zo súťaže po termíne uzavretia prihlasovania/odhlasovania podcastov tak môžu urobiť zaslaním informačného emailu pre POT z emailovej adresy uvedenej v RSS feede dotknutého podcastu na sutaz@podcastroka.sk, prípadne z emailu zreteľne prepojeného s podcastom, autorom, či producentom.
 2. Členovia POT majú právo požadovať dokázanie autorských práv viažúcich sa k predmetnému podcastu.
 3. Podcasteri informujú organizátorov o svojom úmysle odstúpiť najmenej 3 dni pred začiatkom hlasovania, aby POT mohol vykonať potrebné administratívne úpravy.
 4. POT potvrdí odstúpenie emailom do 3 dní od prijatia emailovej požiadavky na odhlásenie.
 5. Po potvrdení nebude podcast a jeho autor/vydavateľ oprávnený získať žiadne z ocenení spojených so súťažou, ani sa zúčastniť podujatí spojených so súťažou.
 6. Komunikácia zverejnená/finálne pripravená na zverejnenie v čase pred spracovaním výmazu podcastu zo súťaže ostáva nemenná.

Pôvodnosť a práva

 1. Organizátor je oprávnený vyhlásiť za neplatné a neprihliadať na hlasy, pri ktorých je dôvodné podozrenie, že neboli vykonané unikátnym hlasujúcim (napr. hlasovacie roboty a pod.).
 2. Rozhodnutie POT o všetkých záležitostiach ovplyvňujúcich túto súťaž je konečné a právne záväzné. Nebude sa viesť žiadna korešpondencia.
 3. Z dôvodov, ktoré organizátor nemôže ovplyvniť, môže byť potrebné zmeniť miesto a/alebo dátum súťaže. V takom prípade budú organizátori čo najskôr informovať o presune miesta a/alebo dátumu.
 4. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť kategórie a porotu bez predchádzajúceho upozornenia súťažiacich. Rovnako si vyhradzuje právo aj na zmenu pravidiel súťaže. Takúto zmenu sú však organizátori povinní včas oznámiť všetkým zúčastneným.
 5. Vstupom do súťaže sa bude mať za to, že si účastník prečítal pravidlá, porozumel im a je nimi viazaný. 
 6. Organizátor súťaže sa pri zasielaní informačných mailov riadi nariadením GDPR a disponuje len tými mailovými adresami, ktoré sú verejne dostupné ako súčasť RSS údajov osloveného autora podcastu.
 7. Od všetkých účastníkov súťaže sa môže vyžadovať, aby sa zúčastnili na publicite pred, počas a po podujatí a súhlasili s použitím ich mena a obrázkov na takéto účely.
 8. V prípade výhry majú organizátor a/alebo vyhlasovateľ právo bezplatne využiť osobné údaje, obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa účastníkov alebo ich prejavy osobnej povahy (fotografie, písmo, hlas a pod.) na reklamné a marketingové účely bez obmedzenia.
 9. Vstupom na podujatie všetci účastníci súhlasia s podmienkami a pokynmi organizátora a/alebo vyhlasovateľa, najmä s právom zhotoviť obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa účastníkov za účelom ďalej ich bezplatne využiť na reklamné a marketingové účely bez obmedzenia.

Neutralita súťaže

 1. Úlohou organizátorov je zabezpečiť spravodlivý a nestranný priebeh súťaže Podcast roka, tak voči zúčastneným podcasterom, ako aj hlasujúcej verejnosti, porotcom a partnerom. Neutralita zaručuje, že každé rozhodnutie je transparentné a založené na rovnakých pravidlách pre všetkých účastníkov. Týmto spôsobom je chránená integrita súťaže a je podporovaná dôveru všetkých zúčastnených strán.
 2. POT a všetci súvisiaci pracovníci na strane organizátora a vyhlasovateľa musia zostať nestranní počas celej súťaže. To zahŕňa vyhýbanie sa verejným podporám alebo kritikám zúčastnených subjektov.
 3. Každý člen POT s potenciálnym konfliktom záujmov musí túto skutočnosť oznámiť ostatným členom a vylúčiť sa z rozhodovania v súvislosti s predmetnou záležitosťou.
 4. Rozhodnutia týkajúce sa pravidiel súťaže a výsledkov musia byť transparentné a dokumentované.

Termíny

 1. Oslovenie podcasterov: 26.2. – 24.3.2024
 2. Oslovenie porotcov: 1.2. – 31.3.2024
 3. Registrácia videopodcastov: 26.2. – 19.5.2024
 4. Hodnotenie poroty: 1.4. – 19.5.2024
 5. Hlasovanie verejnosti: 27.5. – 16.6.2024
 6. Vyhlásenie víťazov: 19.6.2024

Kontakt

Shtoodio – podcastový boutique
Adresa: Kapitulská 12, Banská Bystrica 97401

a

skpodcasty – webový portál
Adresa: Púpavová 680/24, Bratislava – mestská časť Karlova Ves, 84104

Email: sutaz@podcastroka.sk
Telefonický kontakt: +421 949 002 295